Konstelace  na vaše téma

Konstelace vycházející z přirozených nastavení, které v sobě nosíme, ale často zapomínáme v sobě spojují skvělou metodu rodinných konstelací a srdce a intuici. 

 
Jedním z postupů, jak obnovit rovnováhu v sobě samých i v rodině, jsou konstelace.
Konstelace pracují mimo jiné  s jednotlivými složkami osobnosti a uvádějí je do souladu.  Pouze člověk, který zná a integroval v sobě všechny svoje stránky, může žít spokojený sám se sebou.
Konstelace vede Hana Tosková. 
Vstup : 300 Kč
Přihlásit se můžete pomocí kontaktního formuláře ZDE nebo na htoskova@gmail.com  nebo telefonicky na   777 252 771 g 
Místo konání: 
Čas: