Kdo vytváří svět

 
V dnešní době žijeme více než kdy jindy ve světe, který si sami vytváříme, a tím je tedy odraz světa okolo i odrazem toho uvnitř nás. 
 
Pokud lidé bědují na svět  kolem sebe a na společnost a politiky atd., vypovídá to hodně o nich samých, nikoli o společnosti jako takové. 
 
Kolem mě přibývá lidí spokojených s jejich světem. Stejně jako v mém světe je  mi dobře. 
 
Je totiž čas převzít zodpovědnost za svůj život v pravém slova smyslu. Víc než kdy jindy platí "kdo chce hýbat světem, ať pohne sám sebou".