ČEHO SE STÁLE BOJÍME?

Strach z toho, že „něco“ dopadne špatně – tedy jinak než si představujeme nám zamezí prožít to, co se k prožitku nabízí.
A tak místo přirozeného plynutí a prožívání stojí člověk sevřený na místě,  v pasti minulosti.
Té minulosti, kde se strachy vytvořily.
Cestou je  pustit se představ a očekávání a nechat události plynout.
Dovolit strachu být pomocníkem a zamezit jeho panování.