O UPÍRECH ANEB JAK JE TO S ODSÁVAČI ENERGIE

Často se mluví o odsávačích energie nebo také upírech, tedy o lidech v jejichž přítomnosti člověka přepadá únava a pokud s ním tráví více času, mohou se objevit zdravotní i psychické potíže. 
Jenže ať se nám to líbí nebo ne, existuje tu zákon přitažlivosti a ten zde působí tak, že stejné je přitaženo stejným. Jinak řečeno "upír upíra si hledá". 
Slyšela jsem o různých způsobech "sebeobrany", ať už představa ochranného vejce, zrcadla a podobně. Netvrdím, že naše psychika je nevezme a že snad nefungují. Jenže je otázka, jak dlouho zvládneme být na pozoru a tuto rádoby ochranu udržet? 
Moje zkušenost je taková: Chceme-li odsavače odpojit, musíme se srovnat s tím, že přijdeme o to, co nám daná osoba výměnou za naši energii poskytuje (například přijdeme o přízeň přátel, kteří se v naší přítomnosti cítili tak dobře a z této přízně nám může plynout spousta dalšího zisku. Kdo je k sobě upřímný, jistě si domyslí). A z logiky věci vyplývá, aby odsávaní mohli alespoň nějak přežít, někde si svou energii zase musí získat. 
A zde se nabízí otázka, co se stane, pokud s touto  nedobrovolnou výměnou přestaneme? Zůstaneme pak sami? Ne.
Jelikož jak jsem již psala, stejné je přitahováno stejným, objeví se lidé, s vlastní zásobou energie. A tyto se pak můžou třeba prolnout, setkat, dotknout - nevím. Ale jisté zde je, že kdo má dost pro sebe, nemá potřebu obírat ostatní.