REKONEKTIVNÍ LÉČENÍ

Smyslem rekonektivního léčení je najití rovnováhy. Rovnováhy ať už fyzické, mentální, emocionální či spirituální.  Nalezení rovnováhy je důležitým krokem k uzdravení. Do léčení samotného nezasahujeme a neovlivňujeme ho, není to nutné. Léčení přitom probíhá na mnoha úrovních naší bytosti současně. Přiznám se že netuším jak toto "léčení"  funguje ani jak vypadá spirituální rovnováha, ale jak ho poznávám, funguje velmi silně.

Praktik rekonektivního léčení ani klient předem neovlivňuje výsledek léčení. Léčení vždy probíhíhá na té úrovni, na které je potřeba. Proto doporučuji, přijďte na toto léčení bez předem daných konkrétních očekávání, s čím by jste ode mne měli odejít. Dovolte jen dít se to, co je pro vás, tedy  pro vaše tělo v danou dobu nejlepší.
Rekonektivní léčení léčení probíhá tak, že si na začátku krátce promluvíme. Nebudu se Vás ptát na Vaši diagnozu, ta v tomto případě není potřeba. Průběh léčení je  u každého jedinečný - (nelze zde napsat "u každého člověka", jelikož rekonektivní léčení je možné praktikovat i na zvířata - toto ale zatím nenabízím). Jedná se o beztykové léčení, kdy budete ležet oblečeni na lehátku (pokud to váš zdravotní stav dovolí). Zavřete oči a budete jen vnímat své tělo.
Doba návštěvy je max. 60 minut. Cena je nyní  850 Kč. Doporučeny jsou  1 až 3 návštěvy.