RA SHEEBA

Ra sheeba je energie vyjadřující lásku , nesoucí čistotu, kreativitu, sexualitu, radost a tvořivost.

Pomocí lásky (Sheeba) nalezneme cestu ke zdroji (Ra) a tím také cestu domů, ke zdroji v nás.
Zasvěcení do energií Ra Sheeba je možné předat všem těm, kteří mají pomocí energie Ra Sheeba zájem pracovat na sobě nebo také pomáhat skrze sebe i jiným lidem. Energie Ra Sheeba  je vibračne hodně silná.
Pro zasvěcení do této energie je vhodné mít zkušenosti s prací s energiemi (např. Reiki, Shamballa… atp.) a dosažený určitý vibrační stupeň.
 
 Naposledy jsme měli k této energii přístup ve starém  v Egyptě, kde  dosáhli tohoto stupně "strážci". Hlavní představitelé byli připraveni a jediný, který měl sílu toto předat lidem, byl pouze faraon. Po smrti faraona nebyl nikdo, kdo by tuto energii šířil dál.
V této době se naše vibrace opět zvyšují a tak jsou  představitelé  opět připraveni získat tuto energii. Tentokrát bude mnohými udržována a bude hodnotnou podporou "vzestupu". 
 
 
"Sheeba" - sexuální, kreativní, radostný výraz LÁSKY, ženská část univerzální léčivé energie, která vede přímo ke Zdroji. "Ra" - zdroj z centra Velkého centrálního Slunce.
"Sheeba" - ukazuje cestu k "Ra". Jen pomocí "Sheeby" dosáhneme na "Ra" a najdeme naši pravou stezku domů.
 
Léčení Ra Sheeba pracuje přímo na čakrách. Mění naši DNA a elektromagnetická pole. Přitom nás učí spojit se s LÁSKOU. Láska je to, co nám pomáhá kráčet kupředu na všech úrovních. 
 
Ra Sheeba pracuje ať po ošetření či zasvěcení na úrovni vašich vztahů. Může dojít k navázání nových partnerství s čistějšími vibracemi, partnerství uzavřená z důvodu nižších pohnutek se ukončí, kde dlouhodobě není možné přijmout cestu k řešení, tato bude snadněji přístupná.  
 
Vaše intuice Vám nejlépe napoví, zda s touto energií máte pracovat. Zasvěcení každý prožívá jiným způsobem.  Můžete se setkat s osobnostmi starého Egypta, strážci, dostat důležité informace a můžete zasvěcení velmi silně cítit i na fyzické úrovni. Po zasvěcení se změní barva vaší aury na na zlatou a světle zelenou a zvyšují se léčitelské schopnosti.
 
 
Ra Sheeba -1. stupeň
Zvyšuje Vaše osobní vibrace, zvětšení světla ve vaší DNA.  Tímto zasvěcením obdržíte symboly pro léčení sebe i ostatních.
 
Cena - dálkové zasvěcení : 2.000,- Kč
Po zasvěcení Vám budou zaslána skripta
 
Ra Sheeba - 2. stupeň Mistr/učitel
Předání dalších 11 symbolů, různé techniky, rituál zasvěcování.
Mezi zasvěcením od 1. stupně můžete sledovat čištění v podobě "citové detoxikace", kdy propustíte vše, co nyní vidíte, že nepotřebujete. Během zasvěcení můžete prožít spojení s Vyšším vědomím, bytostmi Univerza či vidět minulé Egyptské životy.  Po zasvěcení se stáváte učitelem  symboly pro práci mistra,  techniky zaměřené na osobní  vzestup. Budou vám předány techniky  zasvěcení do všech stupňů.
 
Cena - dálkové zasvěcení : 2.000,- Kč
Po zasvěcení Vám budou zaslána skripta